JAK PRZYGOTOWAĆ LISTĘ GOŚCI?

Zgodnie z etykietą najpierw zawsze wymienia się kobietę, a następnie mężczyznę oraz w dalszej kolejności osoby dodatkowe (np. dzieci). W przypadku par jednej płci pierwsza będzie osobą zgodnie z literą alfabetu.

personalizacja zaproszeń

  • Preferujemy pliki excel, word lub notatnik. (wersja edytowalna tak abyśmy mogli ją skopiować)
  • Prosimy również w żaden sposób nie formatować list gości. Nie używać tabelek, punktowania, numerowania i innych.
  • Imiona i nazwiska gości powinny być odmienione w bierniku (np. Annę i Jana Kowalczyków). Wpisujemy imię i nazwisko, ewentualny skrót Sz. P.; z rodziną; z osobą towarzyszącą etc.

personalizacja kopert

  • Preferujemy pliki excel, word lub notatnik. (wersja edytowalna tak abyśmy mogli ją skopiować)
  • Prosimy również w żaden sposób nie formatować list gości. Nie używać tabelek, punktowania, numerowania i innych.
  • Imiona i nazwiska gości powinny być nieodmienione (np. Anna i Jan Kowalczyk). Wpisujemy imię i nazwisko, ewentualny skrót Sz. P.; z rodziną; z osobą towarzyszącą etc.

Aby wyeliminować pomyłki, nie ingerujemy w listy gości, które przygotujecie. Dlatego ważne jest byście dokładnie sprawdzili poprawność, najlepiej jeśli listę gości sprawdzi kilka osób. Szczególnie zwróćcie uwagę na poprawną formę odmieniania