warunki korzystania z serwisu www.brodazaprasza.pl

korzystając ze sklepu brodazaprasza akceptujesz zasady naszej polityki prywatności znajdujące się poniżej. jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie z serwisu firmy brodazaprasza on-line.

w czasie korzystania z serwisów należących do brodazaprasza on-line możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby brodazaprasza zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (dz. u. nr 133 poz. 883).