BrodaZaprasza jest sklepem internetowym dostępnym pod adresem www.brodazaprasza.pl należącym do Aleksandry Brody prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: BrodaZaprasza Aleksandra Broda z siedzibą w Stary Sopocie, w gminie Stara Błotnica nip: 7981465712 regon: 365896195 e-mail: info@brodazaprasza.pl tel.: 519 619 533

 

S k ł a d a n i e   z a m ó w i e n i a   o r a z   p ł a t n o ś c i

 1. Zamówienie składa się na stronie brodazaprasza.pl
 2. Złożenie zamówienia wraz z dokonaniem opłaty na rachunek bankowy oznacza zawarcie umowy na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej klientem, a sprzedającym, zwanym dalej brodazaprasza.
 3. Przy wyborze projektu z gotowych wzorów, firma brodazaprasza przesyła w ciągu 3 roboczych od przesłania formularza zamówienia projekt zaproszenia z danymi zamawiającego do ostatecznego zatwierdzenia wyglądu zaproszenia.
 4. Zamawiający akceptuje projekt w wersji cyfrowej lub wprowadza zmiany (w projektach można wprowadzać do 3 poprawek bezpłatnie, każda kolejna poprawka wynosi 20 zł). Od momentu zaksięgowania przelewu oraz akceptacji projektu jest naliczany czas realizacji zamówienia.
 5. Rachunek / faktura są wystawiane na życzenie klienta.
 6. Modyfikacje gotowych projektów są wyceniane indywidualnie. Kwota za wykonane modyfikacje jest bezzwrotna.

 

D a n e   d o   p r o j e k t ó w   i   r e a l i z a c j a   z a m ó w i e n i a

 • Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wszystkich danych (tekstów, treści zaproszeń, imion i nazwisk, dat, adresów itd.) oraz potwierdzenia drogą mailową realizacji sprawdzonego projektu. Weryfikacja błędów leży po stronie klienta.
 • Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy, które zostały zaakceptowane przez klienta.
 • Wszystkie zmiany wprowadzane po akceptacji klienta są dodatkowo płatne (wysokość opłaty wynosi minimum 50 zł, kwota ustalana jest indywidualnie).
 • Sprzedający nie ingeruje w treści przesłane przez klienta. Podczas personalizacji zaproszeń i innych elementów sprzedający nie zmienia przesłanych przez klienta tekstów, nie poprawia błędów ortograficznych, stylistycznych, literówek itp. poprawne zapisanie i sprawdzenie danych leży po stronie klienta.
 • Personalizację do zaproszeń należy przygotować według wytycznych: imiona i nazwiska gości należy umieścić w jednej kolumnie bez numeracji, imiona i nazwiska gości powinny być odmienione w bierniku (np. zapraszamy Macieja Nowaka), jeśli mają być zastosowane zwroty grzecznościowe, również należy je uwzględnić, polecamy sprawdzić dokładnie pisownię. nie sprawdzamy błędów, a zmiany po akceptacji projektów są niemożliwe
 •  Istnieje możliwość wykonania dodatkowej wersji językowej zaproszeń czy dodatków. Projekty w wersji obcojęzycznej wykonywane będą jedynie na podstawie przesłanego przez klienta tekstu. Sprzedający nie tłumaczy tekstów na język obcy.
 • Minimalne zamówienie to 15 sztuk.
 • Terminy realizacji zamówień do 14 dni roboczych. W terminy realizacji zamówienia nie jest wliczony czas dostawy.
 • W przypadku realizacji projektu indywidualnego termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.
 • Zaproszenia wysyłane są w formie otwartej, do własnoręcznego związania.
 • Sprzedawca nie sprzedaje oraz nie przekazuje własnych projektów papeterii okolicznościowej do realizacji we własnym zakresie.
 • Sprzedawca nie wykonuje wydruków projektów klienta.

 

R e k l a m a c j e

 1. Ewentualne reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: brodazaprasza@gmail.com
 2. W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru kupujący powinien skontaktować się ze sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, do której sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.
 3. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne nieznaczne różnice w kolorystyce pomiędzy oglądanym na monitorze projektem a gotowym wydrukiem. Różnice te mogą wynikać z przyczyn technicznych, m.in. kalibracji monitora czy odmiennego wyświetlania plików w profilu kolorystycznym rgb a drukiem cyfrowym w profilu cmyk.
 4. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne różnice w wielkości czy ułożeniu tekstu - różnica między wizualizacją a produktem finalnym - ze względu na ręczne wykonanie.
 5. Poszczególne zaproszenia i dodatki mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykonanie. Różnice te nie podlegają reklamacji.
 6. Ze względu na specyfikę papierów ekologicznych, które mogą mieć różny odcień w zależności od surowca z jakiego zostały wykonane, nieznaczne różnice w wyglądzie tych papierów nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 7. Między wysłanymi próbkami a zamówioną papeterią mogą wystąpić nieznaczne różnice ze względu na ręczne wykonanie produktów i specyfikę materiałów, nie podlega to reklamacji. Próbki czasami wysyłane są w innej kolorystyce niż na stronie. Zamówienie finalne realizowane jest na podstawie zaproszenia ze strony a nie próbki. 

 

Z w r o t y

 1. ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.
 2. Wszystkie produkty wykonywane w naszym sklepie są wykonywanie na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeby.

  

P o s t a n o w i e n i a   k o ń c o w e

 1. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
 2. Podjęcie współpracy przez klienta oznacza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje zapisane w nim postanowienia. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia klienta z zawartych w nim zasad.
 3. Wszystkie projekty prezentowane przez BrodaZaprasza są własnością sprzedającego i są chronione prawami autorskimi – nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez zgody autora.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich zaproszeń znakiem firmowym BrodaZaprasza
 5. Sprzedający nie udostępnia informacji dotyczących elementów składających się na gotowy produkt, czyli np. rodzaju użytych fontów, wykorzystanych kolorów czy nazw poszczególnych surowców.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do publikacji wszystkich swoich realizacji – zarówno w internecie jak i w materiałach drukowanych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ofercie projektów stworzonych na indywidualne zlecenie klienta.
 8. Dane osobowe klienta są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (dz. u. nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. u. nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 11. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian. 

 

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies Twojej przeglądarki.