Broda Zaprasza | Regulamin
21835
page-template-default,page,page-id-21835,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.1,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

REGULAMIN

USTALA OGÓLNE WARUNKI ZAMAWIANIA ZAPROSZEŃ I DODATKÓW

 BrodaZaprasza jest sklepem internetowym dostępnym pod adresem www.brodazaprasza.pl należącym do Aleksandry Brody prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: BrodaZaprasza Aleksandra Broda z siedzibą w Stary Sopocie, w gminie Stara Błotnica

NIP: 7981465712
REGON: 365896195
E-MAIL: info@brodazaprasza.pl
TEL.: 519 619 533

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚCI

1. W zależności od rodzaju produktu zamówienia składa się za pośrednictwem formularzy zamówień dostępnych na stronie brodazaprasza.pl

2. Wypełnienie formularza nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Wypełniając formularz Klient składa ofertę kupna konkretnego towaru.

3. Złożenie zamówienia wraz z dokonaniem opłaty na rachunek bankowy podany w wycenie oznacza zawarcie umowy na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej BrodaZaprasza.

3. Przy wyborze projektu z gotowych wzorów, Firma BrodaZaprasza przesyła w ciągu 3 roboczych od przesłania Formularza Zamówienia projekt zaproszenia z danymi Zamawiającego do ostatecznego zatwierdzenia wyglądu zaproszenia, wraz z kosztorysem.

4. Zamawiający po zatwierdzeniu projektu oraz otrzymaniu kosztorysu jest zobowiązany do przesłania należnej kwoty na konto bankowe firmy BrodaZaprasza. Od momentu zaksięgowania przelewu jest naliczany czas realizacji zamówienia.

5. Rachunek / faktura są wystawiane na życzenie klienta.

6. Modyfikacje gotowych projektów są wyceniane indywidualnie. Kwota za wykonane modyfikacje jest bezzwrotna.

 

DANE DO PROJEKTÓW I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zaproszenia nie są personalizowane. Uzupełnienie nazwisk zapraszanych gości jest dodatkowo płatne – 0,50 zł/szt.

2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wszystkich danych (tekstów, treści zaproszeń, imion i nazwisk, dat, adresów itd.) oraz potwierdzenia drogą mailową realizacji sprawdzonego projektu. Weryfikacja błędów leży po stronie Klienta.

3. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy, które zostały zaakceptowane przez Klienta.

4. Wszystkie zmiany wprowadzane po akceptacji Klienta są dodatkowo płatne (wysokość opłaty wynosi minimum 50 zł, kwota ustalana jest indywidualnie).

5. Sprzedający nie ingeruje w treści przesłane przez Klienta. Podczas personalizacji zaproszeń i innych elementów Sprzedający nie zmienia przesłanych przez Klienta tekstów, nie poprawia błędów ortograficznych, stylistycznych, literówek itp. Poprawne zapisanie i sprawdzenie danych leży po stronie Klienta.

6. Istnieje możliwość wykonania dodatkowej wersji językowej zaproszeń czy dodatków. Projekty w wersji obcojęzycznej wykonywane będą jedynie na podstawie przesłanego przez Klienta tekstu. Sprzedający nie tłumaczy tekstów na język obcy.

7. Minimalne zamówienie to 15 sztuk.

8. Terminy realizacji zamówień: 10-14 dni roboczych od zaksięgowania kwoty.

9. W terminy realizacji zamówienia nie jest wliczony czas dostawy.

10. W przypadku realizacji projektu indywidualnego termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

11. Zaproszenia wysyłane są w formie otwartej, do własnoręcznego związania.

12. Sprzedawca nie wykonuje zleceń na pojedyncze ilości papeterii okolicznościowej – w tym druków próbnych.
13. Sprzedawca nie sprzedaje oraz nie przekazuje własnych projektów papeterii okolicznościowej do realizacji we własnym zakresie.
14. Sprzedawca nie wykonuje wydruków projektów Klienta.
15. W projektach można wprowadzać do 3 poprawek bezpłatnie, każda kolejna poprawka wynosi 20 zł.

 

REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: brodazaprasza@gmail.com

2. Jeśli Klient nie zaakceptuje projektu w wersji elektronicznej, to ma prawo zrezygnować z zakupu.

3. W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.

4. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne nieznaczne różnice w kolorystyce pomiędzy oglądanym na monitorze projektem a gotowym wydrukiem. Różnice te mogą wynikać z przyczyn technicznych, m.in. kalibracji monitora czy odmiennego wyświetlania plików w profilu kolorystycznym RGB a drukiem cyfrowym w profilu CMYK.

5. Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów, motywów graficznych etc. będą uwzględnione jedynie jeśli towar dostarczony do Klienta będzie się różnił z projektem przez niego zaakceptowanym.

6. Poszczególne zaproszenia i dodatki mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykonanie. Różnice te nie podlegają reklamacji.

7. Ze względu na specyfikę papierów ekologicznych, które mogą mieć różny odcień w zależności od surowca z jakiego zostały wykonane, nieznaczne różnice w wyglądzie tych papierów nie mogą być przedmiotem reklamacji.

8. Między wysłanymi próbkami a zamówioną papeterią mogą wystąpić nieznaczne różnice ze względu na ręczne wykonanie produktów i specyfikę materiałów, nie podlega to reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

2. Podjęcie współpracy przez Klienta oznacza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zapisane w nim postanowienia. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

3. Wszystkie projekty prezentowane przez BrodaZaprasza są własnością Sprzedającego i są chronione prawami autorskimi – nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez zgody autora.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich zaproszeń znakiem firmowym BrodaZaprasza

5. Sprzedający nie udostępnia informacji dotyczących elementów składających się na gotowy produkt czyli np. rodzaju użytych fontów, wykorzystanych kolorów, czy nazw poszczególnych surowców.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do publikacji wszystkich swoich realizacji – zarówno w Internecie jak i w materiałach drukowanych.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ofercie projektów stworzonych na indywidualne zlecenie Klienta.

8. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

11. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.